Het is stil aan de overkant

In mei 2019 hebben we via de site van de Gemeente Haarlem allen mail adressen verzameld van de gemeenteraadsleden. We wilden graag onze problematiek als interregionale sportvereniging voor mensen met een beperking onder de aandacht brengen.

Niet dat alleen de kerngemeenten waarin de vereniging statutair is ingeschreven verantwoordelijk kan worden gehouden voor het subsidiebeleid voor onze vereniging, waarvan onze leden uit heel Noord en Zuid Holland komen.

Het treffende voorbeeld dat je in elke gemeente groot en klein een voetbal vereniging kunt oprichten, maar dat dit voor een gehandicaptensport vereniging toch net even iets anders ligt, komt niet binnen bij het bestuur van de gemeente Haarlem.

Want van de 63 gemeenteraadsleden die wij hebben aangeschreven heeft NIEMAND een reactie gegeven.

Wij hebben diverse leden uit de gemeente Haarlem. De rijksoverheid, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, pleit voor sporten daar waar het kan, en niet daar waar het moet! De gemeente Haarlem echter wijkt niet af van haar standpunt dat, wil je voor sportenactiviteiten subsidie verkrijgen, je innovatief, vernieuwend, eenmalig en binnen de gemeentegrenzen van Haarlem moet opereren. Dit is een beetje gechargeerd omschreven, maar daar komt het wel op neer!

Met de nieuwe ploeg gemeenteraadsleden hoopten wij de discussie aan te mogen gaan nadat wij als vereniging diverse malen bakzeil hadden gehaald bij burgemeester en wethouders.

We hopen dat iemand zich onze mail nog kan herinneren en zich vooralsnog in wil zetten voor een breed gedragen subsidiemogelijkheid om aangepaste sport mogelijk te maken in de regio, met een evenredige bijdrage van alle gemeenten waar de leden vandaan komen!

Als alle gemeenten op dit vlak een zelfde bedrag per geabonneerde inwoner verstrekt, kan onze vereniging door naar het 75 jarig jubileum!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *