Een groot aantal gemeenten laat zien wel op de goede weg te zijn.
Met afschaffing c.q. versobering van een flink aantal landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten zijn de gemeenten opgezadeld met de daaruit voorkomende problemen.
De gemeenten zijn verplicht via maatwerk ondersteuning te leveren en krijgen hiervoor budget van het Rijk. Het Rijk dacht hiermede een besparing op te leveren.
Hoe kunnen gemeenten nu daadwerkelijk besparen op hun zorguitgaven?
We hebben op deze website een aantal rapporten uiteengezet.
Zo valt in de conclusie van het rapport ‘Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl’ van ReSpAct op, dat die patiënten die het belang onderschrijven van een sportief- en actieve leefstijl, de zorgkosten nagenoeg harder dalen dan de patiënten met een zgn. ‘laag motivatie’ profiel. Het is dus van belang dat patiënten na revalidatie blijven sporten om de uiteindelijke zorgkosten te drukken.
Gemeentes doen er daarom goed aan om het sportaanbod welke in de regio wordt aangeboden ook financieel te steunen om de laagdrempeligheid te bevorderen.
Een ontzettende hoge contributie is een enorme drempel voor mensen die na trauma de revalidatie zijn ingekomen, voorts financiële onzekerheid hebben en een sociaal een enorme klap hebben gekregen.
Laagdrempeligheid qua contributie zou een drijfveer kunnen zijn om ook na trauma (weer) aan sport te gaan doen. Gemeentes kunnen hierbij helpen door deze verenigingen financieel te ondersteunen.

Voorbeeld dat wij geven is het beleid van de gemeente Velsen:
Zij geven een vast bedrag per inwoner uit de gemeente ongeacht waar zij de sport beoefenen. Verenigingen kunnen bij de vaststelling van de hoogte van contributie rekening houden met deze financiële tegemoetkoming en daarmee de contributie laag houden.
Het Mulier Instituut heeft in juni 2017 onderzoek gedaan naar de sport- en beweegbehoefte naar aanleiding van het programma ‘Grenzeloos Actief’. Een centraal onderdeel van de kennisvraag is de afstemming van vraag en aanbod voor gehandicaptensport in een regio. Het heeft weinig zin om aanbod te ontwikkelen waarnaar geen vraag bestaat. Het is daarentegen een gemiste kans om geen aanbod te hebben, als er wel vraag naar is. Aan de hand van dit rapport komen een aantal adviezen naar voren. Eén van die adviezen is het daadwerkelijk peilen van de voorkeuren van de groep potentiële sporters. Daarbij aangegeven dat de voorkeur van een gemeente niet van belang is. Het gaat immers om de sporter.