Rapporten

In het kader van sport voor mensen met een beperking zijn de volgende rapporten geschreven:- Sport en Bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap: zinvol en effectief? (auteur: mw.dr.C.J. Leemrijse van het NIVEL i.o.v. ministerie VWS). Lees hier
– Op weg naar toegankelijke vrijetijdsbesteding. “omdat het moet, omdat het kan, omdat het loont”. (auteurs: F. Meulendijks, F. Kemper, L. Meulensteen en W. Schelvis) lees hier
– ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl. (Auteurs: F. Hoekstra, T. Hoekstra i.o.v. Revalidatie, Sport en Bewegen – onderzoeksgroep ReSpAct) lees hier
– Sporten en Bewegen voor mensen met een chronische aandoening. (uitg.: Mulier instituut – okt 2017) lees hier
– Sport en Bewegen voor kinderen met een beperking. (uitg.: Mulier Instituut – okt 2017) lees hier
– Sport en Bewegen voor mensen met gedragsproblemen en/of autisme spectrum stoornis. (uitg.: Mulier Instituut – okt 2017) lees hier
– Sporten en Bewegen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). (Uitg.: Mulier instituut – okt 2017) lees hier
– Sport en Bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking. (Uitg.: Mulier Instituut – okt 2017) lees hier
– Inventarisatie onderzoeksmogelijkheden sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking of chronische aandoening. (Uitg.: Mulier Instituut auteur: Remko van den Dool en Caroline van Lindert – juni 2017) lees hier
– Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de buurt 2017. lees hier
– Financiering van sportverenigingen. (Uitg.: Mulier Instituut. Aug. 2017) lees hier
– Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.(RIVM rapport 2015-0064) lees hier