Waar lopen wij tegen aan

Qua subsidieverstrekking zitten veel verenigingen in een brand huis, en iedereen kijkt toe….

De sportvereniging KIS is een gehandicaptensport vereniging die al ruim 63 jaar sporten aanbied aan mensen met een beperking.
Onze vereniging kent louter en alleen vrijwilligers. Mensen die het hart op de juiste plaats hebben en hun expertise en tijd graag met ons willen delen.
Zoals Dr. C.J. (Chantal) Leemrijse in haar kennissynthese ‘Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap: zinvol en effectief?’ al heeft geschreven, is een sportaanbod ‘in de buurt’ waarschijnlijk niet voor ieder type handicap haalbaar, en kan soms beter worden ingezet op een goede regionale voorziening en een bijpassende vervoersregeling. Dr. Leemrijse heeft dit rapport geschreven in opdracht van het ministerie van VWS.
Wat zij bedoelt te zeggen is dat van de 1,7 miljoen mensen met een beperking op dit moment nog niet heel veel mensen sporten. En dat je daarom niet kan verwachten dat ik elke plaats een gewenst sportaanbod is voor mensen met een beperking. Zij zullen hun sportaanbod in de regio moeten zoeken.
Daarmee komen we aan tot de kern van het probleem:
Gemeentes willen enkel dat sportaanbod subsidiëren welke plaatsvind in de EIGEN gemeente. En dat is nu eenmaal niet haalbaar. Het risico van versnippering is een ongewenst effect en op den duur ‘funest’ voor het sportaanbod.
Sommige gemeenten, waaronder HAARLEM , maken het nog bonter. Die subsidiëren überhaupt geen gehandicaptensport.
Haarlem heeft haar subsidiebeleid zo aangepast dat het onmogelijk is om als gehandicaptensport vereniging subsidie te verkrijgen. Haarlem krijgt daarom van ons een apart hoofdstuk in dit verhaal.
Wat wij als vereniging wensen is dat gemeenten het gezamenlijk belang inzien van gehandicaptensport en daarmee ook die verenigingen ondersteunen die weliswaar buiten de gemeentegrens sport aanbieden, maar wel sport aanbieden aan hun eigen inwoners.

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/ook-voor-mensen-met-een-lichamelijke-handicap-sporten-gezond