Sportvereniging KIS bestaat al sinds 1 februari 1956. Als vereniging zijn wij nauw betrokken geweest bij de landelijke opstart van de gehandicaptensport. Zo was daar bijvoorbeeld de NIS (Nederlandse Invaliden Sportbond), later de NEBAS, vervolgens Gehandicapten Sport Nederland en in het kader van integratie veel sporten weer verdeeld over de valide sportbonden.

De KIS is een vereniging die enkel werkt met vrijwilligers. Echte vrijwilligers want ook de welbekende ‘vrijwilligers vergoeding’ is bij ons niet van toepassing. Deze vergoeding, van max € 1.500 per jaar zou een enorme aderlating zijn voor de vereniging. Met ruim 25 vrijwilligers betekent dit een kostenpost van ruim € 37.500 per jaar. Vandaar dat wij hiervan geen gebruik maken.

Bij de KIS zitten ook vrijwilligers / kaderleden die zelf een beperking hebben. Zij kunnen dus van twee kanten de ‘zaak’ bekijken! Zij begrijpen de leden als geen ander omdat ze zelf vaak met het spreekwoordelijk bijltje hebben gehakt.

De KIS is een echte regionale vereniging. Dat is ook logisch. Op lokaal niveau is het makkelijk om een voetbal vereniging op te zetten, maar vind maar eens voldoende mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die jou sport leuk vinden. Dat kan dus niet. En dat is wat vandaag de dag veel gemeenten niet begrijpen.

Omdat bij de KIS ruime expertise aanwezig is, weten revalidanten en overige mensen met een beperking de weg naar de KIS goed te vinden. Met bijna 200 leden vanuit heel Noord- & Zuid Holland mag KIS zich één van de grootste gehandicaptensportverenigingen noemen van Nederland.

De KIS weet dat merendeel van haar leden ook mensen zijn met een kleine portemonnee. Wij willen dus het abonnementsgeld zo laag mogelijk houden om zoveel mogelijk mensen met een beperking te kunnen laten sporten. Maar het is tevens onmogelijk om alle vaste lasten als vereniging om te slaan op haar leden. Dat zou een absurde contributiestelling geven. Daarom is het de KIS alles aan te doen, om het geheel door zoveel mogelijk partijen te laten dragen.

Meer informatie over deze sportvereniging vindt u op : www.dekis.nl